fbpx

Datasikkerhed og –beskyttelse (GDPR)

EC-Sikring A/S fremadrettet kaldes EC

Visse af Kundens og/eller Kundens slutbrugeres personlige data skal muligvis bearbejdes i EC tjenesteydelser for bl.a. at sikre korrekt brug og tilstrækkelig sikkerhed for slutbrugerne ifb. ECs-tjenesteydelser. Personlige data vil muligvis blive uploadede, lagret og anvendt af Kunden og/eller dennes slutbrugere i ECs-tjenesteydelser ifm. brugen af EC-tjenesteydelser, herunder mobile nøgleprogrammer, alarm m.m.

Kunden er data-controller ifm. eventuelle personlige data tilhørende Kundens slutbrugere, som anvendes i EC-tjenesteydelser, eller som på anden måde gøres tilgængelige for EC. Kunden vil være ansvarlig for at henholde sig til gældende datalovgivning i sin rolle som data-controller, som vil stå for at indhente de påkrævede samtykker eller andet juridisk grundlag for bearbejdning af slutbrugerens personlige data.

EC agerer dataadministrator for Kunden ift. personlige data, der relaterer til Kunden eller dennes slutbrugere, og som bearbejdes i EC-tjenesteydelser. EC bearbejder og anvender kun sådanne personlige data i forbindelse med og i det omfang det kræves for at levere ECs-tjenesteydelser på korrekt vis og som aftalt i Aftalen. Hvis Kunden har specifikke skriftlige instruktioner om hvordan hans personlige data skal bearbejdes, skal EC henholde sig til sådanne rimelige skriftlige instruktioner uden unødig forsinkelse. Implementering af Kundens anvisninger kan betyde ændringer i pris eller andre betingelser i Aftalen. EC informerer Kunden om sådanne ændringer inden EC implementerer nogle af Kundens anvisninger.

EC bearbejder og lagrer alle personlige data, der bearbejdes i forbindelse med ECs-tjenesteydelser inden for EU/EØS. Ingen af Kundens personlige data må overføres til eller frigives udenfor EU/EØS uden Kundens skriftlige samtykke. Hvis EC overfører til frigivelse af personlige data til lande udenfor EU/EØS uden Kundens skriftlige samtykke, skal EC overholde den lovgivning, der gælder for sådanne overførsler, og skal implementere de nødvendige juridiske eller andre rammer i forbindelse med sådanne overførsler. EC skal ikke være ansvarlig for bearbejdning eller overførsel af personlige data, som er foretaget af Kunden selv eller af tredjeparter, som er blev instrueret af Kunden til at gøre dette.

EC skal sikre sig, at de nødvendige tekniske og organisatoriske rammer eller blevet implementeret iht. gældende datalovgivning mhp. at sikre fortrolighed og sikker bearbejdning af personlige data, som EC frigiver, bearbejder eller anvender. EC skal ligeledes sikre, at de har implementeret de nødvendige tekniske og organisatoriske rammer til at kunne håndtere slutkundernes (dataemnerne) anmodninger ift. deres rettigheder iht. gældende datalovgivning. EC skal også i rimeligt omfang hjælpe Kunden med at opfylde dennes databeskyttelsesforpligtelser ift. personlige data, der bearbejdes af EC iht. aftalen. Dette kan bl.a. være at hjælpe Kunden med at besvare anmodninger fra dataemner, eller forespørgsler fra databeskyttelsesmyndighederne.

EC kan hyre tredjeparter som underleverandører til at bearbejde de personlige data. Når EC benytter sig af underentreprise ift. ECs-tjenesteydelser, skal EC sikre, at sådanne underleverandører også implementerer de nødvendige tekniske og organisatoriske rammer, som er påkrævede ift. gældende datalovgivning, og at underleverandørerne henholder sig til databeskyttelseskrav, der er mindst ligeså omfattende som dem, der er nedfældet i denne aftale.

Når Kunden ophører med at anvende ECs-tjenesteydelser eller hvis ECs-tjenesteydelser ophører på anden vis, har Kunden inden for den tidsfrist, der er angivet i ECs-Salgs-, leverings-, abonnementsbetingelser og serviceaftaler, mulighed for at indhente kopier af de data, der blev bearbejdet eller indsamlet i Aftalerne. Efter denne tidsfrist sletter EC de personlige data, med mindre EC er nødt til at lagre disse data for at opfylde gældende lovgivning og regulativer.

EC forpligter sig til at Kunden eller en uafhængig tredjepart udpeget at Kunden må inspicere den del af ECs beliggenheder, der anvendes til at udføre ECs-tjenesteydelser. EC skal inden for rimelighedens grænse hjælpe kunden med at udføre sådanne inspektioner og skal forelægge for Kunden de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges for at Kunden kan opfylde sine forpligtelser som data-controller. Kunden er forpligtet til selv at afholde alle omkostninger i forbindelse med en sådan kontrol. Ligeledes fakturerer EC Kunden for bistand, som overstiger den standardydelse, som EC stiller til rådighed for opfyldelse af gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

EC Sikring A/S tager forbehold for løbende ændringer af vores Datasikkerhed og –beskyttelse (GDPR)

Revideret juni 2019

Info

EC Sikring A/S
Klakring Stationsvej 5E
7130 Juelsminde

Telefon: 70 20 46 99
Email:    mail@ec-sikring.dk

AIA nr. 212:085
ISO nr DIC430QMS
CVR: 20556781

ISO Certification

ISO 90012015

En del af

sikringsringen

Code of Care

Kort

×

Menu

Ring op

Skriv til os
Online Form Builder