Milesight 180 grader kamera højde
Registrér dit kamera

POLCAM

Har du registreret dit kamera i POLCAM?

Der er kommet ny lov om at registrere kameraovervågning i politiets register POLCAM

Grundlæggende krav til behandling af personoplysninger og behandlingsreglerne

Reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger (billeder) i forbindelse med tv-overvågning. Reglerne gælder både for private borgere, offentlige myndigheder og private virksomheder.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning kan derfor kun finde sted, hvis de grundlæggende behandlingsprincipper om bl.a. lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed, formålsbegrænsning og opbevaringsbegrænsning er opfyldt.

Behandling af personoplysninger skal ud over at leve op de grundlæggende principper ske inden for rammerne af behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven. 

Krav om skiltning

Private og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvor der er almindelig adgang til, eller af arbejdspladser, skal ifølge tv-overvågningsloven ved skiltning eller på anden tydelig måde oplyse om overvågningen. Kravet om skiltning gælder ikke for privates tv-overvågning af pengetransporter og tv-overvågning uden optagelse af egne indgange mv.

Ved siden af kravet om skiltning gælder databeskyttelsesforordningens og databeskyttelseslovens regler om oplysningspligt over for de registrerede.

Formålsbegrænsning vil sige, at personoplysninger kun må indsamles til specifikke, udtrykkelige og legitime formål. Formålet skal være fastlagt, før behandlingen påbegyndes, og være specifikt og konkret. Det betyder i praksis, at man fra start skal gøre sig klart, hvorfor man indsamler personoplysningerne, og hvad man har tænkt sig at bruge dem til. 

Princippet om formålsbegrænsning betyder også, at man ikke må bruge oplysninger, som er indsamlet til ét formål, til et andet, uforeneligt formål. Hvis tv-overvågning f.eks. er opsat med det formål at forebygge kriminalitet, må optagelserne fra overvågningen ikke senere anvendes til et andet formål, hvis det nye formål er uforeneligt med formålet om kriminalitetsforebyggelse.

Kilde: https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/optagelser-og-overvaagning/tv-overvaagning
https://www.nemadvokat.dk/loven-forklaret/regler-for-videoovervaagning/

Hvad siger loven

For at informere om reglerne om tv-overvågning har Justitsministeriet og Datatilsynet udgivet en pjece, som i hovedtræk beskriver, hvilke regler der gælder ved tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Datatilsynets hjemmeside

Når det drejer sig om tv-overvågning med andre formål end kriminalitetsforebyggelse, kan der være særlige forhold, man skal være opmærksom på. Det anbefales, at man retter henvendelse til Datatilsynet herom. Personer, der gerne vil vide mere om deres rettigheder, kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside.

Boligorganisationer mv. i udsatte boligområder kan efter tilladelse tv-overvåge boligområdet og arealer i direkte tilknytning hertil, f.eks. stiarealer og parkeringspladser, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Desuden kan idrætsanlæg efter tilladelse tv-overvåge egne facader, indgange, indhegninger m.v. samt arealer i direkte tilknytning til idrætsanlægget, f.eks. adgangsveje og parkeringspladser, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

En ansøgning om tilladelse til at foretage tv-overvågning skal indgives til politiet.