Milesight 180 grader kamera højde
Registrér dit kamera

POLCAM

Har du registreret dit kamera i POLCAM?

Der er kommet ny lov om at registrere kameraovervågning i politiets register POLCAM

Hvad siger loven

For at informere om reglerne om tv-overvågning har Justitsministeriet og Datatilsynet udgivet en pjece, som i hovedtræk beskriver, hvilke regler der gælder ved tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed.

Datatilsynets hjemmeside

Når det drejer sig om tv-overvågning med andre formål end kriminalitetsforebyggelse, kan der være særlige forhold, man skal være opmærksom på. Det anbefales, at man retter henvendelse til Datatilsynet herom. Personer, der gerne vil vide mere om deres rettigheder, kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside.

Boligorganisationer mv. i udsatte boligområder kan efter tilladelse tv-overvåge boligområdet og arealer i direkte tilknytning hertil, f.eks. stiarealer og parkeringspladser, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

Desuden kan idrætsanlæg efter tilladelse tv-overvåge egne facader, indgange, indhegninger m.v. samt arealer i direkte tilknytning til idrætsanlægget, f.eks. adgangsveje og parkeringspladser, når overvågningen er væsentlig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

En ansøgning om tilladelse til at foretage tv-overvågning skal indgives til politiet.