iLOQ S10 Selvdrevet låsesystem

iLOQ S10

iLOQ S10 er et elektroniske låsesystem. Som er selv drevet ved at indsamle elektricitet fra nøgleindsættelsen.

Dets programmerbare låse og nøgler kan derfor fungere uden batterier eller kabler.

Administrationen af adgangsrettigheder med det digitale iLOQ-system er nemmere og mere sikker end med mekaniske systemer.

Vedligeholdelses- og livscyklusudgifter er væsentligt lavere end med mekaniske eller batteridrevne elektromekaniske låsesystemer.

NEM STYRING AF MASTERNØGLE-SPÆRRINGSSYSTEMER

iloq S10 indsæt nøgle

Det selvdrevne iLOQ S10 repræsenterer en ny generation af låsesystemer, der erstatter besværlige mekaniske masternøgle-spærringssystemer og elektromekaniske systemer, der er afhængige af eksterne strømkilder, såsom batterier.

Systemets stærke kryptering sikrer fleksibel og sikker adgangsrettighedsstyring i masternøgle-spærringssystemer, der kræver et højt sikkerhedsniveau, såsom for bolig, uddannelse, sundhedspleje og offentlige bygninger.

Produktserien omfatter dørlåse, hængelåse, kamlåse samt alle nødvendige tilpasninger og installationer. iLOQ S10 kan også udvides til en fjernbetjent adgangskontrols system med iLOQ S10-onlineprodukter.

OPDATEREDE ADGANGSRETTIGHEDER

iloq pc betjening

Alle iLOQ S10 låsesystemer og nøgler er programmerbare.

Administrationen af adgangsrettigheder decentraliseres med iLOQ Manager-softwaren, hvor alle brugere har opdaterede oplysninger om nøgler, låse og adgangsrettigheder til låsesystemet.

iLOQ S10-systemet er ikke begrænset af masternøgle-spærringssystemer. For eksempel kan en nøgle programmeres som en masternøgle, men dens adgangsrettigheder fjernes straks, hvis nøglen rapporteres mistet. Om programmering af låsecylinderen sker enten med en nøgle eller med en programmeringsenhed.

Systemet kan også fjernbetjenes via en internetbaseret iLOQ Net-bro og et nøgleprogrammerings-hotspot installeret i ejendommen.

NEMT AT INSTALLERE OG VEDLIGEHOLDE

iloq S10 montering

iLOQ S10 er kompatibelt med moderne europæiske, finske og skandinaviske låsekasser.

iLOQ S10 kræver ingen ændringer af døren. Låsene kan installeres, så snart dørene er sat op.

I renoveringsprojekter kan låse installeres til brug på stedet, før arbejdet påbegyndes, hvilket forenkler operationer og fjerner behovet for store nøglebundter.

Vedligeholdelse af systemet er omkostningseffektivt, da låse og nøgler fungerer uden batterier eller kabler.

TESTET OG GODKENDT AF SIKKERHEDSORGANISATIONER

iloq dør med vrider

iLOQ’s produktserie er under konstant udvikling og testning for at fastholde deres drift på de niveauer, der fastsættes af sikkerhedsbranchen. Godkendelser fra uafhængige organisationer i sikkerhedssektoren er vigtige indikationer for sikkerheden af løsningerne.

iLOQ samarbejder med førende eksperter i sikkerhedssektoren. En opdateret liste over godkendelser findes i iLOQ’s hjemmeside: https://www.iloq.com/da/

Udskiftning af Låse

Når du udskifter dit mekaniske låsesystem med et digitalt iLOQ låsesystem, behøver du kun at udskifte cylindre og nøgler.

Du kan elektronisk slette nøgler hvis de bliver tabt, løbende tildele nøgler nye adgangsrettigheder og udlæse hændelseslog fra cylindrene. Bedst af alt, der er ingen batterier eller kabler, vores produkter er selvforsynende når det gælder elektricitet!

iLOQ hjælper f.eks. boligforeninger og ejendomsselskaber med at transformere mekanisk aflåsning til digital adgangsstyring.

Afspil video
iLOQ S10 nøglen